Muziek is onlosmakelijk verbonden met het mens zijn. Het is een deel van ons dagelijks bestaan.

Plato 427 – 347 voor Chr.

Onze merken

 

 

black-MF-logo-CMYK
spendor-logo

Muziek maakt deel uit van ons dagelijks bestaan

Als je deze uitspraak leest, lijkt hij perfect op de dag van vandaag te passen. Hoe bijzonder is het dat het Plato was die dit zei; bijna 2500 jaar geleden. Deze Griekse wijsgeer van weleer uitte de woorden, maar wellicht gaat de gedachte nog veel verder in de tijd terug. Het toont aan dat de mensheid iets bijzonders met muziek heeft.

Het vormt ons denken, gaat om waarheid, eerlijkheid, goedheid, eerzaamheid en deugd. Het heeft gevolgen op de individuele en sociale actie. Als je er zo over nadenkt, is het niet verwonderlijk dat het tot onderwerp van de filosofie is geworden. Vertaald naar vandaag laat het AudioPlus zoeken naar de best haalbare kwaliteit tegen de meest concurrerende prijzen. Want alleen op die manier kan AudioPlus de kwaliteitsnorm bieden aan zoveel mogelijk liefhebbers van muziek. Dat is onze missie. Kwaliteit voor iedereen.

Kwaliteit voor iedereen en overal

Op een gegeven moment verandert er van alles in je leven. Tijdens je vorming verander je zelf en evolueert de wereld om je heen. In onze tijd is vooral de consumptie van muziek orde van de dag. Dragers bevinden zich nu letterlijk in de wolken, maar hoe zit het met de kwaliteit? Hoewel de kwaliteit in de afgelopen jaren heeft ingeboet ten gunste van gemak, is de hang naar goed geluid gelukkig nooit verdwenen.

Natuurlijk hebben we de puurheid van “high-end audio”, maar soms is dat niet voor iedereen bereikbaar. Daarom biedt AudioPlus oplossingen voor iedereen die kwaliteit in zijn leven wenst. Niet aan plaats gebonden, want dat is zo 2015. Tegenwoordig wenst men kwaliteit op alle denkbare plekken. Ook in dat opzicht groeit AudioPlus met de vraag mee. Kwaliteit voor iedereen én overal.

Een vertakt netwerk

Op een gegeven moment word je overvallen door de bezieling van kwaliteit. Je zal en moet beter, en wel meteen. Dan wil je niet kilometers ver moeten reizen, dan wil je een specialist bij je in de buurt. Natuurlijk kan je je op het internet laten informeren, maar op een gegeven moment wil je voelen, wil je beleven, wil je verdergaande info.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de specialist. Hij heeft de antwoorden voor je, hij beschikt over de benodigde kennis. AudioPlus weet hoe belangrijk het is om niet alleen over een netwerk van speciaalzaken te beschikken, maar ook over een zeer uitgebreid netwerk. Kwaliteit en kennis binnen handbereik.